Sidste nyt

Systue i form af tilbygning til Esther & Victor's hus

Så er den lille bygningen færdiggjort, der rummer systuen oppe på taget af huset, hvor Esther & Victor bor. Tak til venner i Danmark og Norge, som har bidraget til at dette projekt har kunnet gennemføres. Nu venter vi på, at stole, borde og symaskiner skal komme på plads, så de kan invitere fattige til at lære syning og samtidig til at høre evangeliets budskab. 

Pastor-seminarer i Andra Pradesh

Pastor-seminarerne på Skype har nu foregået hver måned siden oktober 2016. Mellem 30 og 35 pastorer har i gennemsnit deltaget foruden andre menigheds-tjenere. Nogle af dem rejser 150 km for at være med i samlingerne med bøn samt to timers koncentreret bibel-undervisning. De fleste har aldrig tidligere hørt Guds Ord forkyndt på denne måde, og de er vældigt åbne for at lære mere om Skriften, herunder ikke mindst om Korset og Gud nåde.

 

Renovering af toilet- og badebygning på børnehjemmet

 

er renoveringen af toilet- og badebygning på børnehjemmet i Theni fuldført. Der er blevet bygget om, og installationer er skiftet, så forholdene er væsentligt bedre.

Ny motorcykel til pastor Job

Så har Job Gnanaraj, pastor i Open Door Church i Theni og leder af børnehjemmet fået en ny scooter/motorcykel til at hjælpe ham i tjenesten for evangeliet i menigheden og de omkringliggende landsbyer samt for børnehjemmet. Det er både han og vi taknemlige for. 

Ny beboer på kvindehjemmet

 

Kvinderne på hjemmet sammen med Esther, yderst til højre. Kvinden, der står ved siden af Esther, hedder Kanaga Mani. Hun er den senest ankomne. Fem af hendes seks børn vil ikke have noget med hende at gøre, efter det blev konstateret hun var hiv-smittet

Fri Evangelisk Forsamling, Postboks 8024, 9220 Aalborg Øst, Danmark - fef@aalborg.nu